SonGlas ”DNA”

Med SonGlas IT-systemer sikrer virksomheden løsninger baseret på den nyeste teknologi og udviklet i et brugervenligt design, som løser specifikke forretningsorienterede opgaver, der giver Kunden en fordel i hverdagen.

Vores mål er, at der ikke skal være langt fra ide til det færdige produkt, og at SonGlas produkterne skal have en designmæssig og teknisk kvalitet, der er ”second-to-none”.

Løsninger skabt til mennesker,
og som skaber værdi for Kunden!

System i tiden - til tiden!

Store driftsfordele og optimering af hele administrationen.

SonGlas MTR Tidsregistrering

Er en unik og brugervenlig  løsning med bl.a. brug af Mobil Tids Registrering.

Systemet giver mulighed for simpel og effektiv tidsregistrering herunder løbende og periodemæssig opfølgning.

Integration er en naturlig del af systemet, der er baseret på standardkomponenter, og  som bl.a. indeholder:

· Tidsregistrering på Smart Phone og PC

· Individuelle medarbejder profiler

· Elektronisk godkendelses flow

· Komplet rapporteringsmodul

· Maskiner og andet udstyr

· Registrering af skader

· CRM Opgavestyring

· Integration til bl.a. EG Bolig

SonGlas BOST Sundhedstjek

Er en helt ny og meget effektiv måde at planlægge og gennemføre BOlig SundhedsTjek.

Modulet består af BOST Backoffice, der anvendes til at hente alle nødvendige informationer fra Kundens bolig- og ejendomsadministration (f.eks. EG Bolig) til brug for planlægning af de ønskede service og tilsynsbesøg.

Registreringen sker på lokationen via en Surface og alle data synkroniseres med Backoffice der også sikre alle nødvendige varslinger.

De ønskede opgaver kan dynamisk defineres (også via foto) og koordineres med afdelingsbestyrelsens ønsker.

 

SonGlas A/S
Telefon: +45 31 630 500 E-mail:
cts@songlas.dk

 

SonGlas i Skyen med Microsoft Azure

SonGlas moduler

til Boligselskaber med visioner