GDPR - Vi passer på virksomhedens persondata

Den 25. maj 2018 trådte de nye EU-databeskyttelsesregler (Persondataforordningen)

GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft

GDPR er en forordning, der har til hensigt at styrke og ensrette databeskyttelse for alle i Den Europæiske Union (EU). GDPR kræver en større åbenhed og gennemsigtighed fra virksomheder i forhold til, hvordan de indsamler, lagrer og anvender persondata samtidig med, at den pålægger strengere grænser for anvendelsen af persondata.

Persondata er alt, der kan identificere en person, såsom:

Navn, adresse, e-mail, lokationsdata (GPS) og IP-adresser på computere og telefoner. Følsomme data som religiøs overbevisning, race, etnisk oprindelse, seksuel orientering, medlemskab af fagforening, foto m.v. skal beskyttes særligt.

SonGlas A/S - Anvendelse af Kundens data

SonGlas A/S behandler alle kundedata og personoplysninger, der anvendes til udvikling, systemtest og fejlsøgning, i henhold til skriftlig instruks fra den dataansvarlige Data Protection Officer (DPO).

Ingen af disse oplysninger videregives til 3. part, og SonGlas A/S har truffet tekniske foranstaltninger således, at disse oplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

Efter brug af disse data krypteres alle personoplysninger på vores udviklingsservere.

Personoplysninger

Informationer, der kan henføres til en person via en henvendelse til SonGlas A/S, behandles efter følgende regler:

1. Support- og fejlrapporter

Alle informationer gemmes uredigeret under hele sagsforløbet.

Der føres statistik med angivelse af kunde, kontaktperson, E-mail, rapporttype, indsendelsesdato/-tid, svar fra SonGlas med dato/tid, levering med dato/tid, efterservice med dato/tid og bemærkninger.

Videregivelse af personoplysninger til 3. part (eksempelvis videresendelse af e-mail) med navne m.v. vil kun ske efter skriftlig godkendelse fra kontaktpersonen (Samtykke).

 

2. Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og alle oplysninger slettet, når de ikke længere er nødvendige.

Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Fortrolighedserklæring vedrørende mobile enheder og App

Kundedata

Persondata anvendes kun i forbindelse med det selskab, som brugeren er oprettet i. SonGlas indsamles ingen personlige data.

Data, der sendes og modtages i SonGlas App’en indeholder kun informationer til SonGlas BackOffice i det aktuelle selskab.

Cookies & lignende

SonGlas anvender ikke Cookies (små tekstfiler, der placeres på enhedens harddisk af en webservice).

Data, som gemmes på enhedens harddisk, er udelukkende til brug for efterfølgende forsendelse til BackOffice eller brugerens egen historik.

Databehandling

Vi benytter tredjeparter til opbevaring og behandling af data.

SonGlas Facility Management (som service) opbevarer alle data på Microsoft Azure, og SonGlas står for selve driften, hvorfor dette ikke kræver egen IT-afdeling.

Sikkerheden og backup er omfattende, da den er baseret på Microsoft Azure SLA.

Alle data er placeret på server i Europa, og SonGlas Facility Management afvikles på Microsoft Appservice via browser og SSL.

SonGlas behandler udelukkende oplysninger på kundens vegne og må ikke anvende dem til andre formål. Kunden er dataansvarlig.