Vision og Mål

Virksomhedens vision er at designe og udvikle avancerede og brugervenlige IT-systemer, der er baseret på den nyeste teknologi, og som løser specifikke forretningsorienterede opgaver, der giver kunden en fordel i hverdagen.

Vores mål er:

 

At der ikke skal være langt fra ide til færdigt produkt, og at produkterne skal have en design-mæssig og teknisk kvalitet, der er ”second-to-none” - Helt i Top - og skabt til mennesker.

At alle produkter skal udvikles i henhold til SonGlas Standard Designkoncept, således at
koden i  videst mulige omfang kan genbruges. Vi tror på, at anvendelse af standard-komponenter sikrer systemet og sparer udviklingsomkostninger.

At alle systemer skal være dokumenteret i et Kvalitetssikringssystem, således at virksomheden ikke bliver afhængig af enkelte medarbejdere, men at opgaverne enkelt kan overdrages til andre.

At give et tilfredsstillende overskud og dermed etablere et solidt fundament for et godt og inspirerende arbejdsmiljø for både medarbejdere og ledelse.


Vores forretningsmodel er at udvikle systemer ud fra kundernes ideer, ønsker og opgaver. Sammen med kunden identificerer vi disse for derved at kunne optimere forretningsprocesserne.
Superbrugerne hos kunden står herefter for implementering og front-line-support, hvorved vi  sikrer kundens interne ekspertise og således, at der opnås en stærk forankring og ejerskab af systemerne i kundens organisation.

Når systemerne er afprøvet og har vist sin værdi for kunden, standardiseres systemerne og markedsføres inden for den aktuelle branche, hvor der efterfølgende etableres Erfa-grupper og løbende vedligeholdelse.